1 Augusti 2013

GSM Gruppen förvärvar och övertar driften!